Livet i storbyen eller freden på landet

Der er nogle forholdsvise klare kontraster i nutidens verden, og man kan alt andet lige bo ude på landet eller man kan bo inde i byen. der er nok nogle som har tænkt lidt forud, og lagt mærke til at byerne bliver større og større. Der bliver bygget mere ,og der kommer alt andet lige mere by og mindre land i sidste ende. Så måske man kunne forstille sig, at der på et tidspunkt måske ikke er mere land tilbage og det hele bare er by. Det er der sikkert nogle som væmmes ved tanken om, og man kan alt andet lige også godt forstå det. Det er forskelligt om man vil bo på landet eller om man vil bo i byen, og bare fordi man er vokset op det ene eller det andet sted, betyder det ikke at man har lyst til at bo der resten af sit liv. Der er mange som vælger at finde andet sted at bo, som ikke har noget tilfælles med ens tidligere adresse.